Ábhar Léitheoireachta – Reading Material

Cad iad na leabhar, téacsanna, irisleabhair 7rl gur mhaith leatsa a bheadh ar fáil sa scoil daoibhse?

Breac do thuairimí anseo agus b’fhéidir go bhfaighimís é!

Try to include title, author, genre etc. The more information we have the better.

Advertisements

Foclóir Nua

Roghnaigh dhá fhocal ón liosta foclóra – ceann as Gaeilge agus ceann as Béarla.
Cur an dá fhocal in abairt an fhocal a léiríonn go dtuigeann tú an brí atá leis an bhfocal.
Ná húsáid an focal céanna go dtí go mbíonn siad go léir úsáidte.

Character – Favourite & Least Favourite

From ‘Carrie’s War’ & ‘Shane’ choose your favourite character and your least favourite character.
Explain your choices in each case in 50 words or more.
(Two characters in total – not two characters from each book).

There will be two prizes this time!
One for the best answer and another for the best comment or response on another student’s answer.

Answers due Monday morning 25th 8.30am.